Zmluvy

ENVI-PAK, a.s.
docx ENVI-PAK,a.s. Zmluva
JK-REZOSTAV s.r.o. Dolný Kubín
pdf Zmluva o dielo
Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I
docx Zmluva o spolupráci NP TSP I
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
docx Zmluva o poskytnutí audítorsých služieb
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV02839
SLOVANET, a.s.
docx Darovacia zmluva
docx Zmluva o spolupráci
docx Zmluva o dielo
docx Zmluva o dielo
docx Zmluva o dielo
URBAN PROJEKCIA, s.r.o.
Zmluva o dielo
doc Zmluva o dielo
Dátové centrum obcí a miest
docx Zmluva o pripojení informačného systému
docx DODATOK č. 1
PREMIER CONSULTING, spol.s.r.o.
Potvrdenie o zverejnení zmluvy
tif Potvrdenie o zverejnení
tif Zmluva o externom projektovom manažmente č. SB22042015
tif Zmluva II.str.
tif Plnomocenstvo
tif Potvrdenie o zverejnení
docx Zmluva o dielo SBŠ 29122015
tif Potvrdenie o zverejnení
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy ( A )
doc Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy ( A )
Zmluva o pripojení M - TEC
jpg Zmluva o pripojení M- TEC
Zmluva o pripojení Orange
jpg Zmluva o pripojení - Orange
Zmluva - odborný lesný hospodár
doc Zmluva -- odborný lesný hospodár
Zmluva o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku Obce Súdovce
pdf Zmluva o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku Obce Súdovce