Faktúry

Potraviny MIX-Ľ.Štefková
tif Mikulášske balíčky
wbx,s.r.o. Košice
tif webová stránka obce
Aktivačná činnosť § 52A
docx AC 06/2016
CBS spol. s.r.o.
tif Predfaktúra č.16/0564
Olej Hont,s.r.o.
tif Faktúra č.20160229
SLOVGRAM
tif Faktúra č. 1606172
Weby Group, s.r.o. Zvolen
tif Faktúra č. 201600182
SSE - Stredoslovenská energetika,a.s.
tif Faktúra SSE
ORANGE Slovensko, a.s.
pdf Orange faktúra - 16.01.2016
pdf Orange faktúra - 16.02.2016
pdf Orange faktúra - 16.03.2016
pdf Orange faktúra - 16.04.2016
pdf Orange faktúra - 16.05.2016
pdf Orange faktúra - 16.06.2016
pdf Orange faktúra - 16.07.2016
pdf Orange faktúra - 16.08.2016
pdf Orange faktúra - 16.09.2016
pdf Orange faktúra - 16.10.2016
pdf Orange faktúra - 16.11.2016
M-TEC PLUS s.r.o. Šahy
pdf Faktúra M-TEC PLUS 2016/01
pdf Faktúra M-TEC PLUS 2016/02
pdf Faktúra M-TEC PLUS 2016/03
pdf Faktúra M-TEC PLUS 2016/04
pdf Faktúra M-TEC PLUS 2016/05
pdf Faktúra M-TEC PLUS 2016/06
pdf Faktúra M-TEC PLUS 2016/07
pdf Faktúra M-TEC PLUS 2016/08
pdf Faktúra M-TEC PLUS 2016/09
pdf Faktúra M-TEC PLUS 2016/10
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
tif Faktúra č. 2161016158
Slovak telekom, a.s.
tif Faktúra za služby pevnej siete 01.01. 2016 - 31.01.2016
tif Faktúra za služby pevnej siete 01.02. 2016 - 29.02.2016
tif Faktúra za služby pevnej siete 01.03. 2016 - 31.03.2016
tif Faktúra za služby pevnej siete 01.04. 2016 - 30.04.2016
tif Faktúra za služby pevnej siete 01.05. 2016 - 31.05.2016
tif Faktúra za služby pevnej siete 01.06. 2016 - 30.06.2016
tif Faktúra za služby pevnej siete 01.07. 2016 - 31.07.2016
tif Faktúra za služby pevnej siete 01.08. 2016 - 31.08.2016
tif Faktúra za služby pevnej siete 01.09. 2016 - 30.09.2016
tif Faktúra za služby pevnej siete 01.10. 2016 - 31.10.2016
tif Faktúra za služby pevnej siete 01.11. 2016 - 30.11.2016
tif Faktúra za služby pevnej siete 01.12. 2016 - 31.12.2016
Komunálna poisťovňa, a.s.
docx Poistná zmluva č. 6813034483
tif Poistná zmluva č. 6815109178
tif Poistná zmluva č. 6808108644
MADE spol. s.r.o.
docx Faktúra 20160485
tif Faktúra 20161465
tif Faktúra 20162757
tif Faktúra 20163664
FAKTÚRY ZA ROK 2016
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
docx Faktúra č. 2015277
tif Faktúra č. 2016012
tif Faktúra č. 2016033
tif Faktúra č. 2016053
tif Faktúra č.2016080
tif Faktúra č.2016106
docx Faktúra č.2016135
tif Faktúra č.2016163
tif Faktúra č.2016193
tif Faktúra č. 2016225
tif Faktúra č.2016248
tif Faktúra č.2016276
tif Faktúra č.2016311
DHZ Súdovce
Preddavková faktúra č. 20150015
tif Preddavková faktúra
tif Faktúra FIRE system 1502448
pdf FLORIAN, s.r.o Martin
tif Príprava členov DHZ - faktúra 75/2015
tif Faktúra č. 20160859
Poistné
Komunálna poisťovňa, a.s.
tif Komunálna poisťovňa,a.s.
tif Komunálna poisťovňa,a.s.
FAKTÚRY ZA ROK 2015
tif ZMOS
tif Mestský podnik Dudince
tif Stredoslovenská elektráreň - rekapitulácia elektriny
tif Mestský podnik Dudince
tif PD Hont. Moravce
tif Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - faktúra za vodné a stočné
tif Faktúra M-TEC PLUS,s.r.o. Šahy
tif Slovak Telekom - faktúra za služby pevnej siete, 11.02.2015
tif Faktúra Združenie HONT 2015012
tif Orange faktúra - 16.02.2015
tif Gombalová - účtovanie
tif Faktúra M-TEC PLUS 03/2015
tif Slovak Telekom - faktúra za služby pevnej siete
tif Faktúra Združenie HONT 2015033
tif Orange faktúra - 16.03.2015
tif Zálohová faktúra 51500667
tif Faktúra M-TEC PLUS 04/2015
tif Faktúra Združenie HONT 2015054
tif Faktúra MADE spol.s.r.o.
tif Faktúra SLOVGRAM 1505813
tif BSV real s.r.o.
tif BSV real s.r.o.
tif BSV real s.r.o.
tif Faktúra M-TEC PLUS 05/2015
tif Orange faktúra - 16.04.2015
tif Gombalová - účtovanie
tif Slovak Telekom - faktúra za služby pevnej siete
tif Faktúra Združenie HONT 2015076
tif Faktúra M-TEC PLUS 06/2015
tif Orange faktúra - 16.05.2015
tif Faktúra Združenie HONT 2015099
tif Faktúra za služby pevnej siete 01.06 2015-30.06.2015
tif WEBY GROUP,s.r.o.
tif AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA - faktúra
tif Orange faktúra - 16.06.2015
tif Faktúra Združenie HONT 2015123
tif CBS spol. s.r.o.
tif Faktúra MADE spol.s.r.o.
tif Marián Chovan EDEN
tif Gombalová - účtovanie
tif Faktúra za vodné a stočné
tif Faktúra Združenie HONT 2015148
tif Faktúra 15031
tif WEBY GROUP,s.r.o.
tif WEBY GROUP,s.r.o.
tif Faktúra M-TEC PLUS 07/2015
pdf Faktúra M-TEC PLUS 08/2015
tif Faktúra M-TEC PLUS 09/2015
tif Faktúra Ing. SUPUKA 15-09
tif Faktúra za služby pevnej siete 01.08 2015-31.08.2015
tif Faktúra Združenie HONT 2015170
tif Faktúra 15032
tif Faktúra Ing. SUPUKA 15-10
tif Olej HONT, s.r.o.
tif Orange faktúra - 16.07.2015
tif Orange faktúra - 16.08.2015
tif Orange faktúra - 16.09.2015
tif Faktúra M-TEC PLUS 10/2015
tif Faktúra Združenie HONT 2015195
tif Gombalová - účtovanie
tif Faktúra za služby pevnej siete 01.09 2015-30.09.2015
tif SLOVANET,a.s.
tif Faktúra 150002
tif CBS spol. s.r.o.
docx Faktúra č. 2015225
pdf Faktúra M-TEC PLUS 11/2015
docx Faktúra za služby pevnej siete 01.10 2015-31.10.2015
docx Faktúra Združenie HONT 2015253
tif Faktúra za služby pevnej siete 01.11 2015-30.11.2015
tif WEBY GROUP,s.r.o.
pdf Faktúra M-TEC PLUS 12/2015
tif Orange faktúra - 16.12.2015
tif Faktúra MADE spol.s.r.o.
tif Faktúra za služby pevnej siete 01.12 2015 - 31.12.2015
Slovak Telekom, a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 11.12.2014
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 11/2014
tif Faktúra Združenie HONT 2014279
CBS Mapy, s.r.o.
jpg Fotografovanie obce jeseň 2014
Olej Hont, s.r.o.
jpg Olej Hont, s.r.o.
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 10/2014
Mariana Gombalová
jpg Spracovanie účtovných dokladov
Slovak Telekom, a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 10.11.2014
CBS Mapy, s.r.o.
jpg Fotografovanie obce jeseň 2014
Orange faktúra
jpg Orange faktúra - 16.10. 2014
Slovak Telekom,a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 09.10.2014
Petit Press,a.s. divízia týždenníkov, o.z.
jpg Obec Súdovce - inzercia
MADE spol. s.r.o.
jpg Systémová podpora URBIS
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 09/2014
Mariana Gombalová
jpg Spracovanie účtovných dokladov
Orange faktúra
jpg Orange faktúra - 16.09. 2014
BSV real s.r.o. , Krupina
jpg Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Súdovce
Slovak Telekom, a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 10.09.2014
Orange faktúra
jpg Orange faktúra - 16.08. 2014
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 07/2014
Slovak Telekom, a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 11.08.2014
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
jpg Faktúra za vodné a stočné za I. polrok 2014
Orange faktúra
jpg Orange faktúra - 16.07. 2014
Slovak Telekom, a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 10.07.2014
VIVIO - Mária Mozolová
jpg MOS - menšie obecné služby
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 06/2014
Mesto Dudince
jpg Snem Zmos - preprava
Občianske združenie Zlatá cesta
jpg Členské za rok 2014
MADE spol. s.r.o.
jpg Systémová podpora URBIS
Slovak Telekom,a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 09.06.2014
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 05/2014
FIRE system
jpg Dobrovoľný hasičský zbor Súdovce
UNIQA poisťovňa, a.s.
jpg Poistenie motorového vozidla - obecné auto
Kooperativa poisťovňa, a.s.
jpg Poistenie majetku
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 04/2014
Slovgram
jpg Verejný rozhlas
Bibiána Galková
jpg Zemné práce a terénne úpravy
MADE spol. s.r.o.
jpg Systémová podpora URBIS
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 03/2014
Slovak Telekom,a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 08.04. 2014
Mesto Nitra
jpg Odborná príprava - obecný policajt
Bibiána Galková
jpg Zemné práce
Gold Servis Slovakia, s.r.o.
jpg Reflexné vesty
Orange faktúra
jpg Orange faktúra - 16. 03. 2014
Slovak Telekom, a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 07.03. 2014
Olej Hont. s.r.o.
pdf Olej Hont s.r.o.
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 02/2014
Jozef Šmrhola - OLYMP
jpg Vlajky
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 01/2014
Orange faktúra
jpg Orange faktúra - 16. 02. 2014
Slovak Telekom, a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 07.02. 2014
Obec Hontianske Moravce
jpg Doprava
Kooperativa poisťovňa, a.s.
jpg Poistenie motorového vozidla - požiarna Avia
Mariana Gombalová
jpg Spracovanie účtovných dokladov
Mestský podnik Dudince s.r.o.
jpg Oprava verejného osvetelenia
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
jpg Faktúra za vodné a stočné
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
jpg Finančný sprvodajca, ročník 2013
Komunálna poisťovňa
jpg Poistenie majetku
Orange faktúra
jpg Orange faktúra - 16. 01. 2014
MADE spol. s.r.o.
jpg Systémová podpora URBIS
FAKTÚRY ZA ROK 2013
Mesto Krupina - Spoločná obecná úradovňa
jpg Finančné prostriedky na úseku verejného obstrávania
Združenie miest a obcí Slovenska
jpg Členské za rok 2014
Mestský podnik Dudince s.r.o.
jpg Montáž vianočných ozdôb
Slovak Telekom, a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 12/2013
Ľubomíra Štefková
jpg Mikulášske balíčky
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 11/2013
Faktúra za služby z pevnej siete
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 10.12. 2013
MULTIPROJECT spol.s.r.o.
jpg Vybudovanie autobusovej zastávky a trhového miesta v obci Súdovce
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 10/2013
MADE spol. s.r.o.
jpg Systémová podpora URBIS
Orange faktúra
jpg Orange faktúra - 18. 09. 2013
Faktúra za služby z pevnej siete
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 09. 10. 2013
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 09/2013
Licencia - informačný systém URBIS
jpg URBIS
Ľubomíra Štefková - Potraviny MIX Súdovce
jpg Športový deň detí
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 08/2013
PAKO - Pavel Kohút
jpg Vývoz kontajnera
Orange faktúra
jpg Orange faktúra - 19.08.2013
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
jpg Faktúra za vodné a stočné
Slovak Telekom, a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 07. 08. 2013
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 07/2013
Orange faktúra
jpg Orange faktúra - 17.07 2013
Mariana Gombalová
jpg Spracovanie účtovných dokladov
Faktúra za služby z pevnej siete
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 10. 07. 2013
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 06/2013
Orange faktúra
jpg Orange faktúra - 16.06. 2013
Slovak Telekom, a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 07. 06. 2013
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 05/2013
Komunálna poisťovňa
jpg Poistenie majetku
Orange faktúra
jpg Orange faktúra - 16.05. 2013
PD Hontianske Moravce
jpg Dovoz kameňa
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 04/2013
PAKO - Pavel Kohút
jpg Vývoz kontajnerov
Ing. Jana Šimšíková - MEDVEĎ
jpg Motorová kosačka DOLMAR
Slovak Telekom, a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 10. 05. 2013
Poradca podnikateľa
jpg Finančný spravodajstva - ročník 2013
Mariana Gombalová
jpg Spracovanie účtovných dokladov
UNIQA
jpg Poistná zmluva
SLOVGRAM
jpg Platba za obecný rozhlas
Orange faktúra
jpg Orange faktúra - 16.04. 2013
Slovak Telekom, a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 03/2013
Csaba Šejli - XD Scout
jpg Kamerový systém
Orange faktúra
jpg Orange faktúra - 18.03. 2013
Geometrický plán
jpg Chodník na cintorín
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 02/2013
Slovak Telekom, a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete, 7. 3. 2013
Orange faktúra
jpg Orange faktúra - 16. 02. 2013
Ročná licencia 2013 ( dane DOS )
jpg KEO -- dane a poplatky na rok 2013
Slovak Telekom, a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 01/2013
FAKTÚRY ZA ROK 2012
Orange faktúra
jpg Orange faktúra - 18.12. 2012
Slovak Telekom, a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 11/2012
GardenKa s.r.o.
jpg Zavlažovací systém na ihrisko
Orange faktúra
jpg Orange faktúra - 20.11. 2012
Ing. arch. Ivan Supuka
jpg Projektová dokumentácia stavby "Výstavba autobusovej zástavky a trhového miesta v obci Súdovce"
MULTIPROJECT spol. s.r.o.
jpg Zhotovenie diela za mesiace september,október 2012 "Vybudovanie športového a detského ihriska v obci Súdovce"
MULTIPROJECT spol. s.r.o.
jpg Zhotovenie diela za mesiac august 2012 "Vybudovanie športového a detského ihriska v obci Súdovce"
T- com, Slovak Telekom
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 10/2012
Orange faktúra
jpg Orange faktúra - 16.10. 2012
T- com, Slovak Telekom
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete
Občianske združenie Zlatá cesta
jpg Členské za rok 2012
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 9/2012
Orange faktúra
jpg Orange faktúra -- 17. 09. 2012
Faktúra za opravu obecného auta
jpg Faktúra za opravu obecného auta -- Škoda Felícia
Ing.Jana Šimšíková, Žemberovce
jpg Faktúra za opravu obecnej kosačky a spotrebný materiál
Slovak Telekom, a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 8/2012
PAKO - Pavel Kohút
jpg Faktúra - vývoz kontajnerov
Slovak Telekom, a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 7/2012
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s .
jpg Faktúra za vodné a stočné
Orange faktúra
jpg Orange faktúra -- 17. 07. 2012
Slovak Telekom, a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete
Mariana Gombalová, Terany
jpg Spracovanie účtovných dokladov
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 6/2012
Ing.Jana Šimšíková, Žemberovce
jpg Faktúra za servis obecnej kosačky
Orange faktúra -- 18. 06. 2012
jpg Orange faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 5/2012
Slovak Telekom, a.s.
jpg Slovak Telekom - faktúra za služby z pevnej siete
Ing.Jana Šimšíková, Žemberovce
jpg Faktúra za pracovné náradie
Orange faktúra -- 21. 05. 2012
jpg Orange faktúra -- 21. 05. 2012
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 4/2012
Kooperativa poisťovňa, a.s. -- poistka za obecné auto
jpg Poistka za obecné auto
Komunálna poisťovňa, a.s. -- združené poistenie majetku
jpg Poistenie majetku
Faktúra za obecný rozhlas za rok 2012
jpg Faktúra za OR zo dňa 23. 04. 2012
Materiál pre DHZ
jpg Faktúra zo dňa 19. 04. 2012
Orange faktúra
jpg Orange faktúra -- 19. 04. 2012
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 3/2012
Stolnotenisový stôl SPONETA S1-50 i + doprava
jpg Stolnotenisový stôl SPONETA S 1-50i + doprava
Orange faktúra
jpg Orange faktúra -- 20. 03. 2012
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 2/2012
DOXX-stravné lístky
doc DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
jpg KEO - faktúra zo dňa 29. 02. 2012
Orange faktúra -- 20.02.2012
doc Orange faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
jpg Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným - faktúra 1/2012
T- com, Slovak Telekom
jpg T- com - faktúra za služby z pevnej siete
DOXX-stravné lístky
jpg DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Stolnotenisová sieťka, faktúra zo dňa 13. 01. 2012
jpg ZAES Slovakia - stolnotenisová sieťka 9819 F
Veolia
jpg VEOLIA -- spotreba vody OcÚ od 11.11.2011 do 13.01.2012
FAKÚRY ROK 2011
SSE -- 30. 12. 2011
doc Rekapitulácia dohôd o platbách za odobratú,ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrickú energiu
jpg Jednomodulová čakáreň