Verejné obstarávanie

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
pdf Profil verejného obstarávateľa
Smernica pre verejné obstarávanie
pdf Smernica pre verejné obstarávanie
Aktuálne výzvy
pdf Rekonštrukcia miestnej komunikácie Súdovce
tif Rekonštrukcia miestnej komunikácie Súdovce
docx Vykurovanie kultúrneho domu
Podlimitné zákazky - zverejňovanie
pdf Podlimitné zákazky - zverejňovanie
Elektronické aukcie
Ukončené verejné obstarávania
Štvrťročné správy o zákazkach