Aktuality

Nová webová stránka obce
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že všetky oznamy Obecného úradu, všetky aktuality a povinné dokumenty si môžete pozrieť na novej

Rozhodnutie RUVZ Zvolen
Regionálny úrad verejného zdravotníctvaso sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, PSČ 960 35 Tel.: 045/555 23 54

Voľby do NR SR - výsledky
Výsledky volieb do NR SR v obci Súdovce -  okrsok č.1

Počet voličov zapísaných v zozname voličov :    172Počet

Upozornenie Krajského riaditeľstva Policajného zboru
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej BystriciUPOZORŇUJE OBČANOV
Na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (senioroch),

Vývoz plastov, vývoz skla a vývoz papiera v r. 2017
Harmonogram vývozu plastov v obci Súdovce v r. 2017 firmou Združenie HONT. Zber plastov zamestnancami obce sa uskutočňuje vždy

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Súdovce
Počet platných hlasov odovzdaných kandidátom za starostu1. Priska Fantová

Informácie o začatých správnych konaniach
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

1   |   2      »