Aktuality

Výzva na zaplatenie nedoplatkov !!!

VÝZVA OBCE !!!
Obec Súdovce ako správca dane podľa § 582/2014 Zbierka zákonov o miestnych daniach a miestnom poplatku za

Pálenica HONT s.r.o.

Obvodné zdravotné stredisko Hontianske Moravce
Ambulancia praktického lekára pre dospelých - lekár MUDr. Ivan Hulina

Ordinačné hodiny
DETSKÁ AMBULANCIA DUDINCE

Daňové priznanie z nehnuteľnosti
Oznamujeme občanom,že do konca mesiaca január 2014 je potrebné podať daňové priznanie z nehnuteľnosti. To sa však týka len tých

Výzva obce
                                                                                                                                               

GeoPlanML - Martin Lauroško, geodetická kancelária
Svätotrojičné námestie 5., Dom služieb - I. poschodie, 963 01, Krupina, t.č. 0908 909 854, 0903 318 631, www.geoplanml.sk, email: geoplanml@geoplanml.sk

«      1   |   2