Aktuality

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Súdovce
Počet platných hlasov odovzdaných kandidátom za starostu

1. Priska Fantová : 93
2. Jozef Mačura :  16
3. Dagmar Kováčová : 8

Za starostu obce Súdovce bola zvolená :

  Priska Fantová

Počet platných hlasov odovzdaných kandidátom za poslancov

1. Peter Hanuliak : 62
2. Ondrej Janík : 45
3. Anna Antalová : 36
4. Peter Bakša, Mgr. : 33
5. Dagmar Kováčová : 29


6. Július Guži : 26
7. Michal Kováč : 22
8. Vladimír Muráň ml. : 22
9. Jaroslav Medvecký : 21
10. Ľubomíra Štefková : 21
11. Jozef Mažgút : 20
12. Michal Štefko : 20
13. Peter Guži : 19
14. Vlasta Tóthová : 19
15. Matej Štefko : 17
16. Denisa Karvayová : 16
17. Marián Štefko : 11
18. Mária Kováčová : 10