Aktuality

Vývoz plastov, vývoz skla a vývoz papiera v r. 2017


Harmonogram vývozu plastov v obci Súdovce v r. 2017
firmou Združenie HONT
.

Zber plastov zamestnancami obce sa uskutočňuje vždy najneskôr 1 deň pred nahláseným vývozom
(t.j. najčastejšie vo štvrtok)


13.01.2017
12.02.2017
10.03.2017
07.04.2017
05.05.2017Rozpis vývozu skla v obci:
 Rozpis vývozu papiera v obci: