Aktuality

Nová webová stránka obce

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že všetky oznamy Obecného úradu, všetky aktuality a povinné dokumenty si môžete pozrieť na novej webovej stránke obce :

http://www.obecsudovce.sk/