Dokumenty

Rozpočet 2017
xlsx Rozpočet 2017
Všeobecné záväzné nariadenie o odpadoch v obci Súdovce
doc VZN č.4/2016
doc VZN č.3/2016
Záverečný účet 2015
docx Záverečný účet 2015
Zápisnice z verejných zasadnutí OZ za rok 2016
docx Zápisnica zo dňa 29.02.2016
docx Zápisnica zo dňa 27.06.2016
docx Zápisnica zo dňa 21.10.2016
Čerpanie finančného rozpočtu 2015, návrh rozpočtu 2016
docx Návrh finančného rozpočtu na rok 2016
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
doc Rokovací poriadok
Návrh - záverečný účet obce Súdovce za rok 2014
doc Návrh - Záverečný účet obce
Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
tif Zápisnica zo dňa 7.1.2015
tif Zápisnica zo dňa 7.1.2015
tif Zápisnica zo dňa 7.1.2015
docx Zápisnica zo dňa 24.4.2015
docx Zápisnica zo dňa 15.6.2015
docx Zápisnica zo dňa 21.9.2015
docx Zápisnica zo dňa 21.12.2015
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zápisnica 15.12.2014
tif Zápisnica 15.12.2014
tif Zápisnica 15.12.2014
tif Zápisnica 15.12.2014
Všeobecné záväzné nariadenie
doc Všeobecné záväzné nariadenie na rok 2015
Návrh - záverečný účet obce Súdovce za rok 2013
pdf Záverečný účet obce Súdovce za rok 2013
Všeobecné záväzné nariadenie o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp a náhradného zásobovania vodou na území Obce Súdovce Úvodné ustanovenia § 1
pdf Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/ 2014
Všeobecné záväzné nariadenie o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Súdovce
pdf Zásady hospodárenia
Štatút obce Súdovce
pdf Štatút obce Súdovce
Všeobecné záväzné nariadenie na rok 2014
pdf Všeobecné záväzné nariadenie 2014
Návrh - Záverečný účet obce Súdovce za rok 2011
doc Záverečný účet obce Súdovce za rok 2011